V sredo, 10. maja 2017, je ob polni luni Zavodom za turizem, kulturo, mladino in šport Brda organiziral voden nočni pohod na Sabotin. Kljub temu, da so bili predhodni dnevi deževni, je pohodnike vreme ta dan nagradilo in se je na večer ob polni luni ob 21.00 na avtobusni postaji v Podsabotinu zbralo 22 pohodnikov. Prihajali so iz različnih goriških krajev, Krasa in seveda iz Brd. Vodja pohoda, sicer predsednik OZVVS Brda, publicist, pisatelj in raziskovalec soške fronte Mitja Močnik, je pohodnikom orisal vlogo Podsabotina…Berite več “Nočni pohod na Sabotin”

Na železniški postaji v Kanalu je na ogled razstava »Ob Soči 1915–1917, območje občine Kanal ob Soči v času soške fronte«. Razstava je nastala v sodelovanju z Ustanovo »Fundacija Poti miru v Posočju« in Občino Kanal ob Soči ob 110. obletnici Bohinjske proge ter stoletnici prve svetovne vojne. Predstavlja najpomembnejšo dediščino prve svetovne vojne na območju občine Kanal ob Soči, ki je vključena tudi v Pot miru od Alp do Jadrana. S pomočjo arhivskega fotografskega gradiva so predstavljeni Bohinjska železnica, Spominski park Prižnica, muzej na…Berite več “Ob Soči 1915–1917, območje občine Kanal ob Soči v času soške fronte”

Ideja o Sirarskih poteh kot turističnemu produktu je v Posočju zorela že dolgo časa. Povod, da je končno prišlo do povezave in priprave produkta tiči tudi v uspešni kandidaturi projekta TastyCheeseTOUR na razpisu EU programa COSME. Projekt je Posoški razvojni center pripravil v sodelovanju s sedmimi partnerji iz petih držav, ki si tako kot v Posočju prizadevajo za dvig prepoznavnosti sirov z zaščiteno označbo porekla in razvoj novega trajnostno naravnanega turističnega produkta, ki temelji na promociji sirov in sirarske tradicije ter na povezovanju ponudnikov iz…Berite več “Sirarske poti v Dolini Soče”

25. aprila 2017 se je v prostorih Goriškega muzeja na Gradu Kromberk odvijala mednarodna konferenca Od Soče do Višegrada, prva svetovna vojna iz sredjeevropske perspektive (From Isonzo to Visegrad. The Great War from a Central European perspective). Konferenca ob 100. obletnici dogodkov med prvo svetovno vojno predstavlja priložnost, da na burno preteklost Evrope pogledamo z vidika srednjeevropskih narodov. Udeleženci konference so imeli priložnost, da se seznanijo z delčkom zgodovine, v kateri se niso vedno bojevali za svojo stvar, temveč pogosto proti prijateljskim narodom ali pa…Berite več “Od Soče do Višegrada”

Zaradi velikega zanimanja je prva izdaja knjige Pot miru od Alp do Jadrana, Vodnik po soški fronti (izdana leta 2015), ki jo je izdala Fundacija Poti miru v Posočju, že pošla. Aprila 2017 je izšel ponatis vodnika v slovenskem jeziku, ki je dopolnjen z nekaterimi novimi fotografijami in podatki. Vodnik po Poti miru od Alp do Jadrana bralcem skuša približati kulturnozgodovinsko dediščino prve svetovne vojne. Poleg bogatega fotografskega in kartografskega gradiva najdete v njem opise posameznih zgodovinskih točk, ki jih je zagotovo vredno obiskati. Vodnik…Berite več “Poti miru od Alp do Jadrana”

Razstava z naslovom 1916 – (Pre)hrana. Ženske v zaledju soške fronte, ki so jo pripravili ljubljanska Filozofska fakulteta pod vodstvom dr. Marte Verginella, Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju« in drugi partnerji, sledi obsežnemu štiriletnemu projektu, ki za vsako leto obeleževanja 100. obletnice prve svetovne vojne (1914-1918) postavi novo razstavo, v ospredju katerih je vloga žensk. Položaj ženske v prvi svetovni vojni do sedaj ni bil tako osvetljen, obstajal je velik raziskovalni manko v zgodovinopisju. Razstava leta 2014 je imela naslov 1914 – Ženske na…Berite več “1916 – (Pre)hrana. Ženske v zaledju soške fronte”

23–24. februar 2017, Špeter-Kobarid 23. in 24. februarja so se odvijali že 10. Beneški kulturni dnevi. Prireditev, ki zadnja leta poteka na obeh straneh nekdanje meje, povezuje Posočje in Benečijo v skupen slovenski kulturni prostor. Prvi večer je potekal v Špetru, kjer je v prostorih Inštituta za slovensko kulturo Živa Gruden vodila pogovor z Zdravkom Likarjem, v katerem sta orisala njegovo življenjsko in poklicno pot, s poudarkom na njegovi ljubezni do Benečije ter ohranjanja dediščine prve svetovne vojne. Zanimiv pogovor so s pesmijo popestrili pevci Fajna…Berite več “10. Beneški kulturni dnevi”

Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev ERDF in IPA Posoški razvojni center iz Tolmina (kot vodilni partner) in Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju« iz Kobarida (kot projektni partner) sta bila uspešna na razpisu transnacionalnega programa Interreg Podonavje 2014-2020 s projektom NETWORLD (Networking in preserving the First World War multicultural heritage in the Danube region). V projekt je vključenih 14 projektnih partnerjev in 11 pridruženih partnerjev iz 10-ih držav (poleg Slovenije še iz Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Češke, Hrvaške, Italije, Madžarske, Nemčije, Romunije in…Berite več “Projekt NETWORLD”

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD), območna izpostava Tolmin je z izdajo haiku in foto zbirke 100 zaokrožila dva natečaja (fotografskega in literarnega), ki ju je razpisala ob 100. obletnici začetka 1. svetovne vojne. Ob tem je dela predstavila tudi s foto-literarno razstavo, poimenovano 100. Ob nizu dogodkov, ki se vrstijo v spomin na stoletnico prve svetovne vojne, so želeli literarnim in likovnim ustvarjalcem ponuditi možnost, da skozi verz in objektiv izrazijo svoj odnos do vojne, preteklosti, katere ostanki nas še vedno spremljajo. Na…Berite več “Foto-literarna razstava 100”

Ob stoletnici odprtja ozkotirne železnice med Kobaridom in Čedadom je Kobariški muzej izdal knjigo Vojka Hobiča in dr. Tadeja Brateta z naslovom Vlakec -Trenino. Vojko Hobič v knjigi obuja spomin na ozkotirno železnico, ki je med leti 1916 in 1932 povezovala Kobarid in Čedad, danes pa so na njeni trasi še vedno vidni ostanki postaj, mostov, vodnjakov itd.  Ta tema je Hobiča pričela zanimati, ko je obnavljal eno od korit med Sužidom in Starim selom, ki so služila za napajanje lokomotive. V sodelovanju z dr….Berite več “Vlakec – Trenino”