Razstava z naslovom 1916 – (Pre)hrana. Ženske v zaledju soške fronte, ki so jo pripravili ljubljanska Filozofska fakulteta pod vodstvom dr. Marte Verginella, Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju« in drugi partnerji, sledi obsežnemu štiriletnemu projektu, ki za vsako leto obeleževanja 100. obletnice prve svetovne vojne (1914-1918) postavi novo razstavo, v ospredju katerih je vloga žensk. Položaj ženske v prvi svetovni vojni do sedaj ni bil tako osvetljen, obstajal je velik raziskovalni manko v zgodovinopisju. Razstava leta 2014 je imela naslov 1914 – Ženske na…Berite več “1916 – (Pre)hrana. Ženske v zaledju soške fronte”

23–24. februar 2017, Špeter-Kobarid 23. in 24. februarja so se odvijali že 10. Beneški kulturni dnevi. Prireditev, ki zadnja leta poteka na obeh straneh nekdanje meje, povezuje Posočje in Benečijo v skupen slovenski kulturni prostor. Prvi večer je potekal v Špetru, kjer je v prostorih Inštituta za slovensko kulturo Živa Gruden vodila pogovor z Zdravkom Likarjem, v katerem sta orisala njegovo življenjsko in poklicno pot, s poudarkom na njegovi ljubezni do Benečije ter ohranjanja dediščine prve svetovne vojne. Zanimiv pogovor so s pesmijo popestrili pevci Fajna…Berite več “10. Beneški kulturni dnevi”

Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev ERDF in IPA Posoški razvojni center iz Tolmina (kot vodilni partner) in Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju« iz Kobarida (kot projektni partner) sta bila uspešna na razpisu transnacionalnega programa Interreg Podonavje 2014-2020 s projektom NETWORLD (Networking in preserving the First World War multicultural heritage in the Danube region). V projekt je vključenih 14 projektnih partnerjev in 11 pridruženih partnerjev iz 10-ih držav (poleg Slovenije še iz Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Češke, Hrvaške, Italije, Madžarske, Nemčije, Romunije in…Berite več “Projekt NETWORLD”

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD), območna izpostava Tolmin je z izdajo haiku in foto zbirke 100 zaokrožila dva natečaja (fotografskega in literarnega), ki ju je razpisala ob 100. obletnici začetka 1. svetovne vojne. Ob tem je dela predstavila tudi s foto-literarno razstavo, poimenovano 100. Ob nizu dogodkov, ki se vrstijo v spomin na stoletnico prve svetovne vojne, so želeli literarnim in likovnim ustvarjalcem ponuditi možnost, da skozi verz in objektiv izrazijo svoj odnos do vojne, preteklosti, katere ostanki nas še vedno spremljajo. Na…Berite več “Foto-literarna razstava 100”

Ob stoletnici odprtja ozkotirne železnice med Kobaridom in Čedadom je Kobariški muzej izdal knjigo Vojka Hobiča in dr. Tadeja Brateta z naslovom Vlakec -Trenino. Vojko Hobič v knjigi obuja spomin na ozkotirno železnico, ki je med leti 1916 in 1932 povezovala Kobarid in Čedad, danes pa so na njeni trasi še vedno vidni ostanki postaj, mostov, vodnjakov itd.  Ta tema je Hobiča pričela zanimati, ko je obnavljal eno od korit med Sužidom in Starim selom, ki so služila za napajanje lokomotive. V sodelovanju z dr….Berite več “Vlakec – Trenino”

Društvo soška fronta 1915-1917 vsako leto izdaja revijo Na fronti, leta 2017 je bila izdana že njena 11. številka. Gre za edino zgodovinsko revijo, ki se ukvarja izključno s tematiko prve svetovne vojne. Posebno vrednost in širino reviji daje preplet preko 20 strokovnih člankov in zapisov zgodb iz prve svetovne vojne, ki jih njihovi zapisovalci rešujejo pred pozabo ter veliko novih še ne objavljenih fotografij iz obdobja 1. svetovne vojne. Predstavitve revije so bile v Kobaridu (Kobariški muzej), Novi Gorici (Grad Kromberk), Ljubljani (Muzej novejše…Berite več “11. številka revije Na fronti”

Proti koncu leta 2016 se je na Ustanovo »Fundacija Poti miru v Posočju« obrnilo Prostovoljno gasilsko društvo Kobarid s predlogom, da skupaj pripravijo stenski koledar za leto 2017. Po skupnem razmisleku so ugotovili, da je najprimernejša tema za koledar 100. obletnica bitke pri Kobaridu (1917–2017). Pregledali so obstoječe gradivo, ki ga hrani fundacija in izbrali fotografije, ki bi bile za omenjeni koledar primerne. Na mestih kjer so bile posnete vojne fotografije med prvo svetovno vojno so posneli današnje stanje, ki ga je oblikovalec vstavil v…Berite več “1917-2017 Sto let preboja pri Kobaridu”

Razstava Tolminskega muzeja izpostavlja izjemno sporočilo stoletne lepotice, spominske cerkve Sv. Duha v Javorci pri Tolminu. Cerkev so leta 1916 v pičlih 184 dneh zgradili vojaki 3. gorske brigade avstro-ogrske vojske. Zgrajena je po načrtih arhitekta Remigiusa Geylinga, vodja gradnje je bil Geza Jablonszky, rezbarska dela je opravil Anton Perathoner. Cerkvi dajejo poseben pečat secesijsko obdelan notranji prostor in v hrastove plošče vžgana imena 2565 padlih avstro-ogrskih vojakov. Danes je Javorca na Poti miru prostor srečevanj in spomina na padle na soški fronti. Kdor obišče…Berite več “Spominska cerkev Sv. Duha v Javorci – Sto let “bazilike miru””

Pod okriljem Ustanove “Fundacija Poti miru v Posočju” ter v sodelovanju s Kobariškim muzejem je nastala izjemno zanimiva razstava – primerna tako za sladokusce kot zgolj radovedne obiskovalce – z naslovom Na krilih zgodovine 1915 –1917, Avstro-ogrsko letalstvo na soški fronti. Razstava je nastala v okviru projekta ALISTO (Ali sulla storia/Na krilih zgodovine), sofinanciranega iz Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007–2013. Razstava na vsebinskem področju v slovenskem prostoru zagotovo orje ledino. Pri njej so sodelovali tako strokovnjaki kot ljubitelji s področja letalstva. Obiskovalcem na nazoren in…Berite več “Na krilih zgodovine 1915–1917, Avstro-ogrsko letalstvo na soški fronti”

V Kobariškem muzeju je do 9. oktobra 2017 na ogled razstava o avstro-ogrski vojski v Zgornjem Posočju. Avstro-ogrska poveljstva so se ob italijanski premoči odločila za obrambo iz visokih položajev na južnem obrobju Julijskih Alp in se hkrati sprijaznila z velikimi težavami pri oskrbi enot. Ta je potekala čez prelaze, ki pozimi občasno niso bili prehodni. Tabori so bili postavljeni na kolikor toliko varnih, severnih pobočjih, kjer je v dveh zelo hudih zimah sneg vztrajal kar osem mesecev. To izpričujejo tudi fotografije, s katerimi so…Berite več “Avstro-ogrska vojska v Zgornjem Posočju 25. 5. 1915 – 23. 10. 1917”