Projekt NETWORLD

Kick off meeting, Kobarid

Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev ERDF in IPA

Posoški razvojni center iz Tolmina (kot vodilni partner) in Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju« iz Kobarida (kot projektni partner) sta bila uspešna na razpisu transnacionalnega programa Interreg Podonavje 2014-2020 s projektom NETWORLD (Networking in preserving the First World War multicultural heritage in the Danube region).

V projekt je vključenih 14 projektnih partnerjev in 11 pridruženih partnerjev iz 10-ih držav (poleg Slovenije še iz Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Češke, Hrvaške, Italije, Madžarske, Nemčije, Romunije in Slovaške). Partnerji so različni: občine, muzeji, razvojne agencije, nevladne organizacije, raziskovalne institucije, turistične organizacije, univerze – fakultete, izobraževalna podjetja … Projekt se je pričel izvajati januarja 2017 in bo trajal do junija 2019.

Cilji projekta so povečana prepoznavnost o dogodkih in dediščini prve svetovne vojne na celotnem območju Podonavja; prenos znanja in pomembnosti zavedanja kulturne dediščine prve svetovne vojne na mlade; prenos in izmenjava dobrih praks; povečan obisk zgodovinskih točk; kapitalizacija z drugimi projekti in pobudami na temo kulturne dediščine; sodelovanje z državami iz upravičenega območja in izven njega ob stoletnici konca prve svetovne vojne

14. in 15. februarja 2017 se je v Kobaridu odvijal Kick off meeting (uvodno srečanje) projekta Networld.

14. februarja se je v Hotelu Hvala odvijal delovni sestanek projektnih partnerjev, 15. februarja pa je bila poleg delovnega sestanka še predstavitev za javnost in novinarje. Uvodno srečanje se je zaključilo z vodenim ogledom dediščine soške fronte – italijanske kostnice, Kobariške zgodovinske poti, Kobariškega muzeja in Fundacije Poti miru v Posočju.

Fotografije: arhiv Fundacije Poti miru in Posoškega razvojnega centra