Poti miru od Alp do Jadrana

Dopolnjena izdaja Vodnika po soški fronti

Zaradi velikega zanimanja je prva izdaja knjige Pot miru od Alp do Jadrana, Vodnik po soški fronti (izdana leta 2015), ki jo je izdala Fundacija Poti miru v Posočju, že pošla. Aprila 2017 je izšel ponatis vodnika v slovenskem jeziku, ki je dopolnjen z nekaterimi novimi fotografijami in podatki.

Vodnik po Poti miru od Alp do Jadrana bralcem skuša približati kulturnozgodovinsko dediščino prve svetovne vojne. Poleg bogatega fotografskega in kartografskega gradiva najdete v njem opise posameznih zgodovinskih točk, ki jih je zagotovo vredno obiskati. Vodnik bralce popelje po sledeh soške fronte, mimo vrhov Julijskih Alp v Zgornjem Posočju, čez Goriško ter Kras vse do Trsta in obale Jadranskega morja. V besedilu je poseben poudarek namenjen muzejem na prostem, ki so urejeni na območjih nekdanje italijanske oziroma avstro-ogrske frontne črte. Na teh mestih so ostaline vojne najbolje ohranjene, obnovljene, vzdrževane, obenem pa lažje dostopne.

Tokratna izdaja slovenskega vodnika prinaša tudi nekaj novosti in posodobljenih podatkov. Med njimi gre izpostaviti postavitev spomenika v Doberdobu, posvečenega vsem padlim slovenskim vojakom na soškem bojišču. Med Sveto Goro in Škabrijelom, na Prevali, je svoj spomenik dobil tudi general Svetozar Boroević, poveljnik soške armade avstro-ogrske vojske.

Leta 2016 je bila Pot miru od Alp do Jadrana – dediščina prve svetovne vojne vpisana na UNESCO Poskusni seznam svetovne dediščine. Nominacijo je podprla Republika Slovenija z željo, da ta vpis postane del transnacionalne vizije.

Končno pa velja vodnik pospremiti s stoletnico bitke pri Kobaridu, odločilnega preobrata na bojišču soške fronte (dvanajsta soška bitka), ki se obeležuje v letu 2017.

Vodnik lahko dobite v Informacijskem centru Pot miru v Kobaridu, Kobariškem muzeju ter nekaterih knjigarnah v Sloveniji in zamejstvu. Lahko pa ga naročite tudi po telefonu (05 38 90 167) oz. elektronski pošti info@potmiru.si.