Od Soče do Višegrada

Konferenca

25. aprila 2017 se je v prostorih Goriškega muzeja na Gradu Kromberk odvijala mednarodna konferenca Od Soče do Višegrada, prva svetovna vojna iz sredjeevropske perspektive (From Isonzo to Visegrad. The Great War from a Central European perspective).

Konferenca ob 100. obletnici dogodkov med prvo svetovno vojno predstavlja priložnost, da na burno preteklost Evrope pogledamo z vidika srednjeevropskih narodov. Udeleženci konference so imeli priložnost, da se seznanijo z delčkom zgodovine, v kateri se niso vedno bojevali za svojo stvar, temveč pogosto proti prijateljskim narodom ali pa celo proti svojim rojakom. Vojna, ki je terjala na milijone človeških žrtev in v kateri je bil uničen velik del srednjeevropske regije, je vplivala na nastanek novih držav, obnovo starih, predvsem pa privedla do konca nadvlade tujih cesarstev na tem področju. Po stotih letih v Srednji Evropi vlada mir, narodi so svobodni, kar je temelj za njihov nadaljnji nepretrgan razvoj. To ne bi bilo mogoče brez srednjeevropskega sodelovanja, ki je eden izmed pogojev za zagotavljanje današnjih razmer.

Namen konference je vzbuditi zanimanje za teme, povezane z zgodovino sodelovanja v regiji z različnih vidikov ter spodbuditi proučevanje tovrstnih vsebin.

Poleg številnih tujih zgodovinarjev sta na simpoziju sodelovala tudi dr. Petra Svoljšak iz ZRC SAZU s prispevkom o slovenskem spominu na soško fronto ter mag. Tadej Koren iz Ustanove »Fundacija Poti miru v Posočju« s predstavitvijo Poti miru.

Konferenca je potekala v angleškem jeziku. Po konferenci bo je sledilo odprtje dokumentarne razstave Vojni fotografi.

Program konference najdete v prilogi.