Sirarske poti v Dolini Soče

Vodeni izleti

Ideja o Sirarskih poteh kot turističnemu produktu je v Posočju zorela že dolgo časa. Povod, da je končno prišlo do povezave in priprave produkta tiči tudi v uspešni kandidaturi projekta TastyCheeseTOUR na razpisu EU programa COSME. Projekt je Posoški razvojni center pripravil v sodelovanju s sedmimi partnerji iz petih držav, ki si tako kot v Posočju prizadevajo za dvig prepoznavnosti sirov z zaščiteno označbo porekla in razvoj novega trajnostno naravnanega turističnega produkta, ki temelji na promociji sirov in sirarske tradicije ter na povezovanju ponudnikov iz kmetijskega in turističnega sektorja.

Med prvomajskim prazniki (30.4.2017) so bile izvedene pilotne vodene ture po planinah v Zgornjem Posočju, ki so odlično uspele. Pripravljeni so bili tri programi, vezani na sirarstvo ter etnološko in zgodovinsko dediščino prve svetovne vojne v povezavi s pohodništvom. Udeležilo se jih je okoli 70 obiskovalcev iz širše Primorske, nekaj pa jih je bilo tudi iz bolj oddaljenih krajev in tujcev.

Obiskovalci so bili nad produktom navdušeni in vsi so bili mnenja, da je potrebno tovrstne dogodke v prihodnje še izvajati. Sodelovanje med sirarji in turističnimi vodniki je obrodilo sadove. V projekt sirarske poti je vključenih 14 planin, 6 proizvajalcev Bovškega sira in trije proizvajalci sira Tolminc. V projekt se vključujejo tudi trije muzeji (Sirarski muzej Planika Kobarid, Etnološki muzej v Trenti in Tolminski muzej) ter Fundacija Poti miru v Posočju s predstavitvijo dediščine prve svetovne vojne.

Dobili smo nov atraktiven trajnostno naravnan turistični produkt Sirarske poti v Dolini Soče, ki je primeren za širši krog ljudi. Sirarske poti nas popeljejo skozi življenje sirarja, pastirja, po neokrnjeni naravi mimo ostalin prve svetovne vojne do okusnega Bovškega sira in sira Tolminc.

Zakaj na izlet z lokalnim vodnikom? Le tako si lahko potešimo vso radovednost. Pridobimo številne informacije, ki nam olajšajo dopustovanje ter nas spoznajo s kulturo, dediščino in naravnimi danostmi na območju.

Celotno ponudbo vodenih izletov si lahko ogledate v priloženih zgibankah.

Prispevek o pilotnih vodenih turah najdete tudi na:

http://www.rtvslo.si/tureavanture/kulinarika/nova-turisticna-ponudba-v-posocju-vodeni-izleti-po-sirarskih-poteh/421597

Foto: Peter Domevšček, Stana Gantar