Priložnostni kovanci

Categories Novice

Nacionalni odbor za obeleževanje 100-letnic prve svetovne vojne je v sodelovanju z drugimi institucijami Banki Slovenije predlagal, da se v letu 2018 tudi z izdajo kovanca spomnimo na dogodke in ljudi, ki so trpeli v času prve svetovne vojne.

Vlada RS je na redni seji dne 27. 7. 2017 izdala Uredbo o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih zbirateljskih kovancev ob 100. obletnici konca 1. svetovne vojne.

Banka Slovenije je na podlagi Uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2018 izdajo priložnostni kovanci, in v skladu z nalogami, določenimi v pogodbi o opravljanju strokovnih in tehničnih nalog v zvezi z izdajo tečajnih in priložnostnih kovancev, sklenjeno z Ministrstvom za finance, 31. marca 2017 objavila javni, anonimni natečaj za oblikovanje idejnih osnutkov zbirateljskih kovancev, ki bodo izdani ob 100. obletnici konca 1. svetovne vojne. Do zaključka natečaja, 16. maja 2017 je prispelo 16 idejnih osnutkov za zbirateljske kovance, izdane ob 100. obletnici konca 1. svetovne vojne.

Strokovni pregled in oceno skladnosti idejnih osnutkov z natečajnimi pogoji je opravila Strokovna žirija za pregled in oceno idejnih osnutkov priložnostnih kovancev. Strokovna žirija je pripravila pisno oceno prispelih idejnih osnutkov in predlagala Komisiji za izdajo priložnostnih kovancev najustreznejše predloge idejnih osnutkov.

Komisija za izdajo priložnostnih kovancev, ki jo imenuje guverner Banke Slovenije, v soglasju z ministrom za finance, je na 109. seji, ki se je končala 2. junija 2017, na podlagi pisne ocene strokovne žirije in pregleda prispelih idejnih osnutkov sprejela odločitev, da Vladi Republike Slovenije predlaga, da se za izvedbeni projekt izbere idejni osnutek Roberta Žvoklja.

Predlog Uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih poleg videza kovanca določa nekatere sestavine zbirateljskih kovancev, in sicer nominalno vrednost kovancev, količino izdaje, kovino, iz katere bodo izdelani, ter velikost in težo kovancev.

V skladu s tem uredba predvideva izdajo 750 zlatnikov z nominalno vrednostjo 100 evrov, 1.500 srebrnikov z nominalno vrednostjo 30 evrov in 70.250 dvokovinskih kovancev z nominalno vrednostjo 3 evre. Zlatniki tehtajo 7 gramov in imajo premer 24 milimetrov, srebrniki in zbirateljski dvokovinski kovanci pa tehtajo 15 gramov ter imajo premer 32 milimetrov.

Spominski kovanci 2018